Công nghệ thiết bị - http://baobinhuaxuongky.com.vn/

Công nghệ thiết bị - CÔNG TY TNHH BAO BÌ XƯƠNG KÝ

Công nghệ thiết bị - CÔNG TY TNHH BAO BÌ XƯƠNG KÝ

Công nghệ thiết bị

MÁY IN

Đăng lúc: 03-07-2015 11:59:15 PM - Đã xem: 1368

Máy in 7 màu-máy in 9 màu

HỆ THỐNG MÁY GHÉP MÀNG

Đăng lúc: 04-07-2015 12:56:49 AM - Đã xem: 1868

HỆ THỐNG MÁY GHÉP MÀNG

MÁY CHIA CUỘN

Đăng lúc: 04-07-2015 01:10:05 AM - Đã xem: 1449

MÁY CHIA CUỘN

MÁY LÀM TÚI

Đăng lúc: 04-07-2015 01:21:54 AM - Đã xem: 1103

MÁY LÀM TÚI (THÀNH PHẨM)

MÁY CẮT SIÊU

Đăng lúc: 04-07-2015 12:21:06 AM - Đã xem: 1339

MÁY CẮT SIÊU

Đối tác