Công nghệ thiết bị - http://baobinhuaxuongky.com.vn/

Công nghệ thiết bị - CÔNG TY TNHH BAO BÌ XƯƠNG KÝ

Công nghệ thiết bị - CÔNG TY TNHH BAO BÌ XƯƠNG KÝ

Công nghệ thiết bị

MÁY IN

Đăng lúc: 03-07-2015 04:59:15 PM - Đã xem: 1331

Máy in 7 màu-máy in 9 màu

HỆ THỐNG MÁY GHÉP MÀNG

Đăng lúc: 03-07-2015 05:56:49 PM - Đã xem: 1808

HỆ THỐNG MÁY GHÉP MÀNG

MÁY CHIA CUỘN

Đăng lúc: 03-07-2015 06:10:05 PM - Đã xem: 1403

MÁY CHIA CUỘN

MÁY LÀM TÚI

Đăng lúc: 03-07-2015 06:21:54 PM - Đã xem: 1068

MÁY LÀM TÚI (THÀNH PHẨM)

MÁY CẮT SIÊU

Đăng lúc: 03-07-2015 05:21:06 PM - Đã xem: 1309

MÁY CẮT SIÊU

Đối tác